Или какво представляват мачтовите работни подемници?

Мачтовите подемници предлагат много по-голяма сигурност и изглеждат много по-професионално в сравнение с традиционните методи за достъп.

Работната платформа на мачтовият подемник е автоматизирана система за достъп, която осигурява бързо и ефективно движение на работници и материали до идеална работна височина, което значително увеличава скоростта и ефективността на работа без риск от нараняване при повдигането и позиционирането на материалите.Мачтовите подемници, могат да бъдат издигнати и демонтирани за 30% от времето,което е необходимо при издигане на конвенционално скеле. Предоставянето на работна платформа, която може да се мести в правилната позиция се равнява на много по-ефективна работа. В подкрепа на това може да бъде следният пример: работникът, за да достигне до четвъртия етаж са му необходими обикновено от 5 до 8 минути. Ако той трябва да принесе със себе си всички инструменти и материали той е уморен преди да е започнал своята работа. Сравнете това с платформа, която с натискането на един бутон може да се изкачи вертикално до точната позиция с по 10 метра на минута, т.е. за половин минута до четвъртия етаж. Той пристига без никакви усилия заедно със всичките материали и оборудване, които са му необходими за работа. Умножете това за всяка работна смяна, обедна почивка и т.н. и нарасналата производителност е очевидна.
В обобщение може да се каже, че работните мачтови платформи осигуряват много по-ефективна, бърза и безопасна работа в сравнение с традиционните методи за достъп на височина.