Товаро-пътническите платформи, които предлагаме са произведение в съответствие с Европейски стандарт EN12159 и са лицензирани за вертикален превоз на хора и материали.

Предлаганите от нас модели подемници за хора и товари са с голям диапазон на товароподемност от 1000 до 4000 кг.  като има възможност за изработка на машина с две кабини, които се движат независимо една от друга по една масивна квадратна мачта.

В сравнение с транспортните подемници , товаро-пътническите подемници позволяват много по-висока скорост на движение, поради което работата с тях значително повишава производителността. Като пример максималната скорост позволена от ЕС за транспортни платформи е 12 м/мин, докато товаро-пътническите платформи позволяват до 90+ м/мин чрез използване на инверторни контролери.

В световен мащаб товаро-пътническите подемници се използват за вертикален превоз на хора и товари при много високи сгради (небостъргачи).