Отдаването под наем на мачтови строителни платформи, товарни и транспортни платформи и окачени фасадни платформи е основната част от дейността ни.  Разполагаме с голям капацитет от мачтови работни подемници. Ние можем да намерим подходящото оборудване според изискваните от клиента параметри и предпочитанията му за определена марка и модел. От голям до малък проект никоя работа не е твърде голяма или твърде малка. Нашият екип е готов да изпълни всеки проект на местно, национално или международно ниво. Ние предлагаме разнообразие от мачтови подемни платформи, товарни и транспортни платформи и висящи платформи за всяка работа.

Ако имате проект, в който достъпът до работна височина е затруднен ние ще приветстваме възможността да използваме нашият опит и умения в бранша, за да Ви помогнем при намирането на най-доброто решение.За изготвяне на оферта за отдаване под наем може да се свържете с нас.

Достъпни цени, изготвяне на индивидуална оферта

Проекти