Мачтови подемници за разрушаване на комини

Ново видео от монтираната транспортна платформа към системата от мачтови подемници за разрушаване на комини монтирана на комин 120 м в Аурубис- Пирдоп.