Бяха доставени още две мачтови платформи EUROSCAF.

„Аксес солюшънс“ ЕООД, достави още два мачтови подемника EUROSCAF. Подемниците от този модел са от висок клас с висока товароподемност и интереса към тях  се оказа доста голям. Доставката за „Райкомерс Конструкшън“ЕАД  се извърши миналата седмица. Предстой монтаж на електрическите работни платформи.

Ефективността при работа с мачтови подемници е много по-голяма. Електрическите платформи са най-сигурният метод за достъп до височина при работа в строителството.Пренасянето на работници и материали до идеалната работна височина пести време и усилия и следователно ни пести средства, а работният процес се осъществява по-лесно и по-бързо.

[huge_it_gallery id=“28“]