Хаспел от ALBA

Товарен хаспел.

Мачтов товарен подемник- хаспел от SAEClimber, марка на хаспела: ALBA. Височината на мачтите на хаспела по фасадата е 30 м , състоянието на мачтовият товарен подемник е втора употреба.

Цената се изготвя след поискване на оферта. Има възможност за изготвяне на индивидуална оферта за закупуване на хаспел, според необходимите параметри.

Възможност за лизинг.