Наши клиенти

Нашият професионализъм ни спечели доста клиенти в обслужването и доставката на вертикален достъп. Екипът ни може да оформи проекта ви по най-ефикасния и икономичен начин. Предлагаме Ви монтаж и обучение за инсталация на мачтови работни подемници. Можем да Ви изготвим оферта за мачтов подемник, транспортна платформа, хаспел или висяща фасадна платформа според изискванията за височина и ширина на необходимата Ви за закупуване или наемане техника. Ние предлагаме разнообразие от мачтови подемни платформи, товарни и транспортни платформи и висящи платформи за всяка работа.

ref.rila.pdf
ref.чкпинженеринг
access-solutions-eood
аксес солюшънс еоод
Препоръка за Аксес солюшънс ЕООД
 reffernce.protikoil.pdf
 refernce.evidans.pdf
 референция-темена.pdf